דוגמית חינם
Share Cart
 1. כללי

  ברוך הבא לאתר האינטרנט של “סאנלס” (להלן “האתר“) אשר הינו בבעלותה וניהולה של אקספרס דיזיין בע”מ (“החברה“). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (“תנאי השימוש“). הגלישה באתר לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או קריאת החומרים המפורסמים בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים באתר ו\או בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה. כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה. מסירת פרטים הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של החברה, בין אם ביצעת פעולה כלשהי באמצעות האתר ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר. הגבלות ואיסורים במידה והנך מעוניין להזמין מוצרים באמצעות האתר, אזי כתנאי לרכישת מוצרים באמצעות האתר הנך מתחייב כדלהלן:

  כי הנך מעל גיל 18.
  כי במידה ותבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי או PayPal אזי הנך מצהיר ומתחייב כי כרטיס האשראי או חשבון הpaypal הינו בבעלותך, הינו בתוקף וכי קיימת בחשבונך מסגרת מספקת בכדי לכסות את התשלום.
  הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש. (ו) שימוש בחשבון של אדם אחר לרבות כניסה לכרטיסו או הזמנת מוצרים עבורו (ז) שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותך. החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ואתה פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

  השימוש באתר על ידיך הינו שימוש אישי ולא-מסחרי בלבד. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי. זכויות יוצרים ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושה של החברה, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע”י האתר (להלן: “המידע“), והינם מוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, אשר על כן, לא תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אלא על פי הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד.

  השימוש באתר האתר הינו חנות לרכישת וילונות ומוצרים נלווים לוילונות, מסוגים, דגמים וגדלים שונים המיוצרים על ידי החברה בהתאם לבחירה אישית של הלקוח, וכן משמש כמקור מידע אודות וילונות והקשור בהם. האתר מציג את המוצרים שניתן לרכוש באמצעותו, בהתאם לבחירת נתונים מסוימים הקשורים למוצר, בשילוב תמונה. לאחר שתבחר את סוג גודל וצבע המוצר, ניתן לראות את מחירו ומידע אודות המוצר. התמונה הינה להמחשה בלבד ואין מחויבות כי המוצר שתרכוש יהיה זהה באופן מדויק לזה המופיע בתמונה.

  כל תשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי או Paypal דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה לא תמכור או תעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; (ה) מועבר מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך; החברה רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, לשם דיווח לרשויות אודות נסיונות תרמית.

  החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל info@sunless.co.il. בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר. לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל info@sunless.co.il הצהרות שיש להכניס בגוף האתר עצמו:

  בכניסה ראשונה של אדם שמעולם לא נכנס לאתר צריכה לקפוץ ההודעה הבאה באופן אקטיבי:

  “על מנת לשפר את חווית השימוש באתר ואת השירותים שאנו מעניקים ללקוחותינו, אנו משתמשים בקובצי Cookie אשר חלקם שלנו וחלקם של צדדים שלישיים. המשך גלישתך באתר מהווה אישורך והסכמתך לשימוש האמור “

  בעת הצטרפות לניוזלטר ובעת רכישה צריכה לבוא רובריקה נפרדת שבה אישור אקטיבי ב- וי האומר כדלהלן: “ אני מעוניין לקבל מכם, מעת לעת, הודעות פרסומיות אודות מבצעים והטבות באמצעות דואר אלקטרוני“

 2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

  השימוש באתר אינו מחייב רישום ואולם הזמנת מוצרים או רכישת מוצרים באמצעות האתר מחייבת רישום או לחלופין להיות לקוח קיים. במידה ותחליט על פי שיקול דעתך להירשם לאתר, במסגרת הליך הרישום תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך. לאחר סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה לשימושך האישי בלבד אשר הינך מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר לכל צד שלישי לעשות בהם שימוש.

  על מנת להזמין מוצר, עליך לבחור את מידותיו, צבעו וסוגו וללחוץ על לחיץ “המשך לרכישה” על מנת להעבירו לסל הקניות שלך. כאשר תרצה לבצע את הרכישה, תוכל להיכנס לסל הקניות וללחוץ על “סיום הזמנה” ולאחר מכן תיכנס ל”המשך קניה מאובטחת” . במסגרת הליך הרכישה תידרש להכניס את הכתובת למשלוח, אופן המשלוח ופרטי אמצעי התשלום. כל הפרטים שתמסור, ישמשו את החברה אך ורק במסגרת המצויין בהצהרת הפרטיות.

  שים לב – במידה ותבחר באפשרות של משלוח ולא איסוף, אזי יתכן ויחולו עלויות בגין משלוח שיתווספו לתשלום הסופי.

  הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ((SSL בהתאם למקובל בענף, ולא תהא גישה לפרטי הרכישה לאתר ו/או לבעליו, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט חברת האשראי או Paypal.

  מובהר כי ההחברה ו\או בעליה לא יהיו אחראים לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום.

  עם סיום ביצוע התשלום הזמנתך תאושר. ביחד עם אישור ההזמנה תקבל דואר אלקטרוני מהאתר המאשר את קליטתה ומפרט מספר הזמנה ואת פרטיה, לרבות זמן האספקה המשוער. נא שמור מספר זה למעקב ועדכן את החברה על כל טעות שהנך מגלה כי נפלה באמצעות דואר אלקטרוני info@sunless.co.il האתר רשאי לשנות את זמן האספקה של המוצרים בהודעה מראש של יומיים. במקרה שיתברר כי ביצעת הקלדה שגויה של פרטים, תהא לחברה הזכות לבטל את ההזמנה גם לאחר קבלת מספר הזמנה.

  לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לבעליו.

  הואיל ומדובר במוצרים אשר הינם מותאמים אישית לצרכיו של כל לקוח מבחינת גודל צבע וצורה, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה לאחר ביצועה, למעט במקרה בו לא קיבלת את המוצר אותו הזמנת. קח זאת בחשבון כאשר הנך מאשר את ההזמנה. הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, הנן באחריותך בלבד והאתר ו/או החברה לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

  הוילונות המוזמנים באתר מגיעים עם אביזרי התקנה הכוללים דיבלים לקירות בטון /בלוקים בלבד.
  אם לא נעשתה התקנה מטעמנו, ההתקנה היא באחריות הלקוח בלבד
  *התקנה מטעמנו תעשה בתוספת תשלום

  המחירים באתר הם "החל מ" – מהמידה הקטנה ביותר שניתן להזמין לכל מוצר, על מנת לדעת את המחיר של הוילון שלכם יש להכניס את המידות המדויקות של הוילון שלכם. "סאנלס" רשאית בכל עת לשנות את מחירי הוילונות.

  צבע הווילון תמונות באתר הוא להמחשה בלבד. יתכן שוני בגוון הצבע בין תמונת המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מראה המוצר במציאות.

  הוילונות מיוצרים בהתאמה אישית. לפי מידות הלקוח ובהתאם למינימום והמקסימום לכל וילון באתר.

  כל מוצר שתרכוש באמצעות האתר יהא כפוף לתנאי שימוש אלו. נא קרא אותם היטב. הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם אישור ההזמנה. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה המצוינים באתר, אולם אין התחייבות כי לא יהיו איחורים שמקורם אינו באחריות החברה. מובהר כי במקרים בהם זמן האספקה של המוצרים יתארך מעבר למצוין באתר, נודיע לך על כך. הגבלת אחריות כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם האתר ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים. האתר והחברה לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד החברה ו/או ספקיה השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך “כמות שהוא” (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות. בכפוף למגבלות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או החברה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר או שירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר. בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות האתר. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

  החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה. החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהמוצרים באתר. במקרה כאמור יסופקו כל ההזמנות ששולמה תמורתן. כללי תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו.

  גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לאתר ו/או לספקי האתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש. לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל info@sunless.co.il אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר מדיניות פרטיות מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר (להלן “האתר“), אשר הינו בבעלותה וניהולה של חברת אקספרס דיזיין בע”מ (“החברה“), את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, לרבות תיאור אופן השימוש שתעשה ההחברה במידע, איסופו ושימושיו.

  החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור. החברה אוספת מידע, באמצעות האתר, לגבי כל משתמש באתר, מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים: מידע כללי – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר, כמות ההזמנות, המוצרים המוזמנים וכיו”ב. מידע אישי – מידע הנאסף מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע של החברה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו’.

  מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי. החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר, לרבות קבלת מידע הנוגע למוצרים שהוזמנו על ידם ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לחברה מרגע המסירה, והנך מאשר לחברה לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות ביצוע רכישת מוצרים, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לחברה ו/או לבעליה להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או למוצרים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לאתר כי אינך מעוניין בשירות זה. החברה ו/או בעליה רשאים לשמור מידע שיאסף אודותיך במאגריה ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

 3. קבצי Cookie

  לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) של האתר ושל צדדים שלישיים. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

  העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר הרגלי הגלישה שלך, וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים.

  הנך מודע לכך כי החברה אינה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. האתר נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר ו\או החברה, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

   

 4. תוכנית השגרירים

  תנאי שימוש לתוכנית שותפים של sunless.co.il:

  • כדי להשתתף, עליך להיות מעל גיל 18 עם כתובת דוא"ל וחשבון PayPal או בנק או ביט פעילים.
  • במידה והוזמנת, תקבל קישור שותף ייחודי לקידום מוצרי sunless.co.il
  • תרוויח עמלה מהמכירות שנעשו דרך הקישור שלך, תשלום העמלה יעשה חודשית דרך אחד מהאמצעים שצויינו לעיל (המינימום לביצוע תשלום העמלה הוא 100 שח).
  • אין להשתמש בספאם או פרסום בלתי אתי לקידום sunless.co.il. אין להשתמש בקישור שלך לרכישות אישיות.
  • אנו רשאים להפסיק את השתתפותך בתוכנית בכל עת אם נחשב כי הפרת את התנאים.
  • אנו בעלי כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ל sunless.co.il.
   איננו אחראים על נזקים עקיפים או תוצאות רחוקות שאינן קשורות לאתר.
  • תנאים אלו נמנים על ידי חוקי ישראל.

   על ידי הצטרפות לתוכנית השותפים, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות הללו.